logo jihad
سه شنبه 30 دی 1399
dividerآرشیو اخبارdividerژنوتیپ های برتر انار ایران شناسایی شدند/کلکسیون هسته انار ایران راه اندازی شد
ژنوتیپ های برتر انار ایران شناسایی شدند/کلکسیون هسته انار ایران راه اندازی شد
ژنوتیپ های برتر انار ایران شناسایی شدند/کلکسیون هسته انار ایران راه اندازی شد

 

ارزیـابـی ژرم پـلاسـم انـار ایـران بـا هـدف تـشکیل کـلکسیون هسـته ارقـام و ژنـوتـیپ هـای مـنتخب بـا اســتفاده از نــشانــگرهــای مــولــکولــی، مــتابــولــیک و مــورفــولــوژیــک بــا هــمکاری و حــمایــت مــدیــریــت بــاغــبانــی  سـازمـان جـهاد کـشاورزی و سـازمـان مـدیـریـت و بـرنـامـه ریـزی اسـتان اصـفهان و دکـتر وظـیفه شـناس از مـرکـز تـحقیقات و آمـوزش کـشاورزی و مـنابـع طـبیعی اسـتان یـزد بـعنوان مجـری مشـترک در پـژوهـشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اجرا شد.

 

دکتر مهرشاد زین العابدینی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری مسوول طرح با اعلام این مطلب به روابط عمومی پژوهشگاه خاطرنشان کرد: ایران با تولید سالانه 900 هزار تن انار از لحاظ سطح کشت تجاری، میزان تولید و صادرات  و همچنین مرغوبیت ارقام انار رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

میزان تولید این محصول در کشور در حدود 13 تن در هر هکتار است. ایران علاوه بر این که مرکز پیدایش و رویشگاه طبیعی این میوه باارزش است، مرکز تنوع ارقام نیز بوده و غنی ‏ترین مخازن ژنی انار جهان را دارد که لازم است ضمن حفظ و نگهداری این ثروت‏ ملی و سرمایه  طبیعی، برنامه‏ های به نژادی و اصلاحی نیز در تحقیقات انار کشور مورد توجه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: نبود اطلاعات جامع درباره ژنوتیپ های انار ایران و مشخصات  مورفولوژیک و مولکولی و متابولیت‏ های آنها ایجاب می کرد که برنامه جامعی به منظور بررسی و گزینش ارقام و ژنوتیپ های مختلف این گیاه و تشکیل کلکسیون هسته با روش‏های اصلاح کلاسیک و مولکولی اجرا شود.

زین العابدینی با اشاره به جمع آوری بیش از هزار ژنوتیپ مختلف انار از استان های مختلف کشور گفت: بهبود عملکرد، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید از طریق شناسایی ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها و متحمل به تنش های غیرزیستی از اهداف اصلاح مولکولی انار است.

وی در عین حال از بین رفتن تنوع و فقدان اطلاعات ژنتیکی، دوره طولانی فرایند گزینش در اصلاح کلاسیک و محدودیت های آن، دشواری ارزیابی های مورفوفیزیولوژیک و پومولوژیک با روش های کلاسیک، دوره نونهالی نسبتا طولانی، اثر شرایط محیطی بر صفات و تاثیر آن بر روش های متداول اصلاحی را از مهمترین چالش های پیش روی محققان در روند اصلاح مولکولی انار عنوان کرد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: در روند تشکیل کلکسیون هسته، ارقام و ژنوتیپ های متنوع گردآوری شده از لحاظ  47 صفت کیفی، متابولیت های باارزش و پتانسیل ژنتیکی (براساس داده های توالی یابی ژنوم(GBS  ارزیابی و ارقام و ژنوتیپ های برتر انتخاب شدند.

ایجاد چنین کلکسیونی به کارآمد کردن کلکسیون پایه موجود و حفظ و بهبود مدیریت و بهره برداری از آن در برنامه های اصلاحی و معرفی ارقام مورد نیاز کمک کرده و به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ژرم پلاسم های بررسی شده و ارائه شناسنامه ژنتیکی ژنوتیپ های منتخب انار کشور منجر خواهد شد.

 

 

  

  

                                          

 

 

 

1399-03-21
منبع : روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

  • آخرین اخبار
  • آخرین مقالات
faq
© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 390,497 | بازدید امروز : 19