logo jihad
شنبه 15 آذر 1399
dividerآرشیو مقالاتdividerسخنرانی دکتر پروین در کنفرانس منطقه آسیا 2017.(96/2/3)
سخنرانی دکتر پروین در کنفرانس منطقه آسیا 2017.(96/2/3)
سخنرانی دکتر پروین در کنفرانس منطقه آسیا 2017.(96/2/3)
سخنرانی عضو هیات علمی پژوهشکده در کنفرانس منطقه ای مالکیت فکری آسیا 2017


دومین کنفرانس علمی منطقه ای مالکیت فکری آسیا (IPSCHOLAR ASIA) تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی با حضور متخصصان حقوق مالکیت فکری آسیا در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سنگاپور برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، در این کنفرانس که همزمان با دومین گردهمایی سالیانه اساتید منتخب حقوق مالکیت فکری منطقه آسیا از سوی مرکز تحقیقات کاربردی دارایی های فکری و حقوق در آسیا(ARCIALA) برگزار شد دکتر محمدرضا پروین، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی نیز شرکت داشت.

رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی گزارشی از روند برگزاری این گردهمایی که 20 تا 24 فوریه برگزار شد گفت: عمده موضوعات تحت پوشش این کنفرانس سالانه شامل مباحث حقوق مالکیت فکری و ارتباط آن با حقوق رقابت، حقوق تجارت بین الملل، فناوری اطلاعات و ... است. در این کنفرانس پس از برگزاری پنل اصلی و ارایه مقالات کلیدی، جلسات در قالب پنل های موازی با موضوعاتی از قبیل پتنت، حق بهنژادگری گیاهی، دانش سنتی، اسرار تجاری، منابع ژنتیک و ... ادامه یافت

پروین با اشاره به این که از ایران علاوه بر وی دکتر فرزانه شاکری از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در دومین کنفرانس علمی منطقه ای و گردهمایی سالیانه اساتید منتخب حقوق مالکیت فکری منطقه آسیا شرکت داشت درباره ترکیب شرکت کنندگان در این نشست علمی گفت: طیف وسیعی از اساتید مالکیت فکری نه فقط از کشورهای آسیایی نظیر مالزی، هند، اندونزی، مغولستان، ویتنام، سنگاپور، ایران، تایوان، چین، ژاپن، تایلند و هنگ کنگ که از سایر کشورها همچون ایالات متحده، ایتالیا، استرالیا، انگلیس و نمایندگان و مدیران سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی در این کنفرانس شرکت داشتند. وی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس ارایه مقالات به روز مرتبط با حقوق مالکیت فکری در مرزهای علوم با تاکید بر منطقه آسیا جهت بررسی، تطبیق و تبادل نظر پیرامون هریک از موضوعات با سایر کشورها بوده است.

دکتر پروین با حضور در این کنفرانس ضمن ارائه مقاله خود به عنوان سخنران اول در پنل تخصصی حمایت از ارقام گیاهی در گردهمایی اساتید منتخب مالکیت فکری آسیا نیز در موضوعات مربوط به منابع ژنتیک، حمایت از نژادهای جانوری و ... مشارکت فعال داشته است.

وی در سخنرانی خود اظهار داشت: منبع ژنتیک کشاورزی از یک سو مواد خام مورد نیاز فناوری های زیستی و مهندسی ژنتیک بوده و از سوی دیگر به عنوان یک عنصر مهم تنوع زیستی تلقی می شود. این نقش بیانگر اهمیت این منابع و ارتباط لاینفک آن با حقوق مالکیت فکری و حقوقی محیط زیست است. از همین منظر شایسته است که اقدامات و سیاست های متخذه در خصوص منابع ژنتیک کشاورزی متناسب با اصول حقوق محیط زیست و همچنین حقوق مالکیت فکری باشد. بویژه آنکه "اصل تناسب"به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست حاکی از به رسمیت شناخته شدن این هدف در عرصه بین المللی است

وی در خصوص سایر مباحث جالب توجه مطرح در این کنفرانس گفت: یکی از مباحث برجسته کنفرانس مربوط به موضوع مقاله ارایه شده از سوی معاون مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی بود که به عنوان یک موضوع زیربنایی که لازم است همواره در محافل علمی و رسمی مالکیت فکری در کشور لحاظ شود، تلقی می شود. آنتونی توبمن در ارائه مقاله خود تاکید کرد که تعریف تجارت امروزه با تعریفی که 15، 20 سال پیش از آن ارایه می شد، کاملاً متفاوت است. تحول صورت گرفته دال بر این مهم است که امروز به جای تجارت در کالا، شاهد تجارت در ایده و خدمات می باشیم و آنچه که در عمده صنعت امروزه مطرح است تجارت حقوق مالکیت فکری است و نه تجارت کالا.در همین خصوص پروین افزود: این موضوع تائیدی بر این است که به جای انتظار و برداشت محدود از مفهوم "تجاری سازی" در قالب صرف بیع کالا، بایست به سمت تجاری سازی حقوق مالکیت فکری برنامه ریزی ملی دقیق اتخاذ و اقدام مقتضی معمول داشت .


پروین خاطرنشان کرد: موضوع قابل توجه دیگر در این کنفرانس مربوط به رانجیت کومار عضو هیات علمی موسسه فناوری اطلاعات هند بود. وی در مقاله ارایه شده خود تحت عنوان "تحلیل جستجوی اختراع بر اساس ارجاعات به کارگرفته شده در اسناد ثبت اختراع"، اذعان کرد که تمام ارجاعاتی که مخترع در اسناد ثبت اختراع خود انجام می دهد و معطوف به وضعیت فنی پیشین بوده بیانگر تمام دانش و معلوماتی است که اختراع حاضر وی بر آن اساس ساخته شده است.

پروین تصریح کرد: متاسفانه در سیستم دولتی و مراکز پژوهشی کشور ما این موضوع چندان نهادینه نشده و استقبالی نیز از آن به عمل نیامده است. این درحالی است که یکی از مهم ترین اصول تجاری سازی موفق در بخش هایی از جمله دارو و کشاورزی، تحلیل اطلاعات این قبیل پتنت ها است.

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: موضوع جالب توجه دیگر توسط روحیت مونکا از موسسه حقوقی دانشگاه نیرمای هند مطرح شد که در مقاله خود تحت عنوان "حمایت از ارقام گیاهی در مقابل حق کشاورز"، به طرح برخی تعارضات میان حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورز در موارد مربوط به بذور عقیم شده و موارد مشابه پرداخته بود. از دیدگاه وی، با اعطای حق مالکیت فکری به بهنژادگر گیاهی عدم ملحوظ نمودن حق کشاورز، کشاورز قادر نخواهد بود که بذر مازاد خریداری شده را برای معیشت سال آینده خود نیز نگاه دارد و این عمل فقط به نفع دارندگان حقوق مالکیت فکری است که به فکر افزایش سود و منفعت خود می باشند. به نظر دکتر پروین، دیدگاه وی از این جهت قابل نقد است که در غالب نظام های بهنژادگری گیاهی اگر چه الزامی نیست ولی حق کشاورز نیز قابل رعایت شده است. لیکن این ادعا شاید از این منظر اهمیت یابد که بذور عقیم شده صرفاً با هدف حمایت مطلق از بهنژادگران توزیع می شود و حق سایر بهنژادگران در انجام تحقیقات مضاعف (ایجاد بذور غیر اساساً مشتق شده) و حتی حق کشاورز تضعیف شده است.

وی آشنایی با تحولات نوین علمی در عرصه های متعدد حقوق مالکیت فکری به ویژه در سطح آسیا، شناسایی زمینه های همکاری مشترک تحقیقاتی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی پیشرفته حقوقی آسیا و بعضاً اروپا و آشنایی با اساتید و مدیران سازمانهای بین المللی از جمله پرفسور شویهاگوش، استاد حقوق و مدیر برنامه حقوق تجاری سازی دانشگاه سیراکوس آمریکا ، مدیر بخش مالکیت فکری سازمان تجارت و معاون اجرایی موسسه علمی وایپو که نسبت به فعالیت در حوزه مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و همکاری های علمی – پژوهشی ابراز علاقمندی کرده اند را از دستاوردهای شرکت در کنفرانس علمی منطقه ای و گردهمایی سالیانه اساتید منتخب حقوق مالکیت فکری منطقه آسیا عنوان کرد.

پروین در پایان با اشاره به آشنایی با مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی و وجود زمینه های مساعد همکاری، پیشنهاد کرد نسبت به بررسی و تعیین زمینه های همکاری تخصصی با این دو سازمان در عرصه حقوق مالکیت فکری و کشاورزی، از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام و تصمیم گیری شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد با مرجع ثبت اختراع و وزارت دادگستری هم جهت شرکت حداقل یک نماینده حقوقی از وزارت متبوع در جلسات رسمی و یا کنفرانس های مرتبط با حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی مالکیت فکری هماهنگی های لازم صورت گیرد.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها

  • آخرین مقالات
  • آخرین اخبار
  • پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 16 و 17 اردیبهشت ماه میزبان دو دانشمند برجسته ژاپنی است که نخستین و تنها تولیدکننده رز، میخک و ارکیده های آبی رنگ در دنیا هستند. ...
  • دومین کنفرانس علمی منطقه ای مالکیت فکری آسیا (IPSCHOLAR ASIA) تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی با حضور متخصصان حقوق مالکیت فکری آسیا در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سنگاپور برگزار شد. ...
  • دکتر حاجی‌رضایی، استاد تمام موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی(IPK)  آلمان به منظور مشاوره و تقویت ارتباطات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به ایران سفر کرده است. ...
  • انتشار جدیدترین مقاله عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در حوزه مهندسی ژنتیک ضریب تاثیری با نمره 8/9 را کسب کرد. دکتر پژمان آزادی عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی از چاپ تازه ترین مقاله ی خود در یکی از معتبرترین نشریه های تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی خبر داد. ...
  • سخنرانی محقق بخش انتقال ژن و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در یکی از معتبرترین کنگره­های بین المللی در حوزه علوم زیستی کنگره بین­ المللی بیوشیمی  و زیست شناسی مولکولی در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه سال جاری در سئول کره جنوبی با رویکردی تخصصی و کاربری میزبان محققان و دانشمندان حوزه بیوتکنولوژی و زیست شناسی بود. ...
  • کنفرانس بین المللی پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها از تاریخ 23-21 ژوئن 2016 (31 خرداد لغایت 2 تیر 95) در بوداپست مجارستان با حضور حدود 400 محقق فعال در زمینه پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌های انسانی و دامی از حدود 60 کشور دنیا از قبیل آمریکا، انگلیس، فرانسه، سوئد، سوییس، آلمان، هلند، دانمارک، استرالیا، ایتالیا، روسیه، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، پرتغال، اسپانیا، ایرلند، ...
faq
© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 387,128 | بازدید امروز : 93