logo jihad
چهارشنبه 01  اردیبهشت 1400
dividerاعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
نام گروه :  
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
zarghami@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
ddavoodi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار- مدیر گروه زیست شناسی سامانه ها
026-32703536
ghaffari@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار - مدیر اداره روابط عمومی
026-32703536
Sh.ariaee@abrii.ac.ir
heyat_elmi
دانشیار - مدیر گروه کشت بافت و سلول
026-32703536
mehran.shariatpanahi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استاد - مدیر فناوری اطلاعات و انتشارات
026-32703536
gsalehi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار- دبیر کمیته رفاهی
026-32703536
pkoobaz@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
n_mojtahd@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار - مدیر گروه بیوتکنولوژی میکروبی
026-32703536
hashemim@abrii.ac.ir
heyat_elmi
دانشیار- مسئول هماهنگی امور مناطق
026-32703536
ahabashi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
thasanloo@abrii.ac.ir
© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است. { سال تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها }--طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 398,796 | بازدید امروز : 37