logo jihad
logo jihad
پنج شنبه 30 فروردین 1403
dividerاعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
نام گروه :  
heyat_elmi
استادیار- پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی
041-33322625
y.nami@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار-مدیر گروه بیوتکنولوژی میکروبی
026-32703536
mmousivand@abrii.ac.ir
heyat_elmi
دانشیار-مدیرگروه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
026-32703536
hrahnama@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استاد
026-32708282
KSima@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
h_hadavand@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
mthrhm@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
Mortazavi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
katayounzamani@yahoo.com
heyat_elmi
استادیار بیوتکنولوژی
026-32703536
smajidazizi@yahoo.com
heyat_elmi
مربی
026-32703536
ekarimi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
02632703536
Soheilivand@gmail.com
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
Sh.ariaee@abrii.ac.ir
©  تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 521,491 | بازدید امروز : 20