logo jihad
چهارشنبه 01  اردیبهشت 1400
dividerاعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
نام گروه :  
heyat_elmi
استادیار- مسئول راه اندازی معاونت فناوری
026-32703536
azadip@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
ghanavatih@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
meisam_tabatabaei@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
aksadeghi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
kowsari@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
shobbar@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار- مدیر کمیته تجهیز
026-32703536
mzeinolabedini@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
Forough.ghasemi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار- مدیر گروه نانوتکنولوژی کشاورزی
026-32703536
Leila.mamani@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
m.madani@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
motamedi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
دانشیار
026-32703536
maryam.jkermani@gmail.com
© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است. { سال تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها }--طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 398,796 | بازدید امروز : 37