logo jihad
چهارشنبه 01  اردیبهشت 1400
dividerاعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
نام گروه :  
heyat_elmi
استادیار
b.panahi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
041-33321615
r.mohammadi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
پسا دکتری
041-33322625
y.nami@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
Mrparvin@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
Mortazavi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
دانشیار -
026-32708282
KSima@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
foadmoradi@yahoo.com
heyat_elmi
استادیار- مدیر اداره آموزش های تخصصی
026-32703536
m.shahbazi@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار - دبیر کمیته انتقال ژن
026-32703536
mthrhm@abrii.ac.ir
heyat_elmi
استادیار
026-32703536
katayounzamani@yahoo.com
heyat_elmi
مربی پژوهشی
026-32703536
khosravi@abrii.ir
heyat_elmi
دانشیار
026-32703536
hrahnama@abrii.ac.ir
© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است. { سال تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها }--طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 398,796 | بازدید امروز : 37