چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English


ماموریت:
انجام پژوهش های هدفمند با استفاده از فناوری های نو، بویژه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی و همچنین بهبود کیفیت و افزایش درآمد بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی و تولید علم و فناوری به منظور ارتقاء جایگاه  علمی کشور.

 

 


چشم انداز:
تبدیل شدن به یک مرکز علمی  پیشتاز در خاورمیانه و منطقه، تقویت امنیت غذایی کشور، کمک به ارتقای سطح سلامت غذایی جامعه، حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی و تولید علم و ثروت برای کشور و به تبع آن برای کشاورزان و کمک به توسعه پایدار و خود کفایی در محصولات کشاورزی.