چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
مدیریت فناوری ارتباطات و انتشارات

شرح وظایف:

 • تشكيل به موقع جلسات كميته علمي
 • فني با هماهنگي كميسيون هماهنگي و بررسي طرح هاي تحقيقاتي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و پيگيري اجراي تصميمات متخذه
 • تشكيل گروه هاي نظارت و برنامه ريزي در جهت اجرا وظايف آنها
 • برنامه ريزي براي اخذ گزارش نهايي طرح هاي خاتمه يافته و بررسي و اصلاح نهايي آنها و ارجاع به مراجع ذيربط
 • نياز سنجي و فراهم آوري منابع علمي مورد نياز اعضاي هيات علمي و محققين پژوهشکده
 • انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و تجهيز كتابخانه و مركز اسناد پژوهشکده كشور و ساماندهي آرشيو مدارك علمي- تحقيقاتي
 •  ارتباط با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي داخل و خارج از كشور و تنظيم برنامه‌هاي همكاري مشترك در اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و تربيت دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
 • عقد قرارداد براي انجام پروژه هاي دانشجويي با هماهنگي بخش هاي تحقيقاتي ذيربط
 • هدايت واحدهاي تحقيقاتي در راستاي اهداف تحقيقاتي پژوهشکده
 • اشاعه اطلاعات علمي و تلاش در جهت ارائه كتابداري و اطلاع رساني به جامعه
 • بهره گيري از فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و ايجاد زير ساختار مناسب شبكه اطلاعاتي براي تبادل سريع اطلاعات در سطح مراكز و بخشهاي تحقيقاتي
 • مديريت استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي علمي در سطح پژوهشکده٬ مناطق و بخشهاي تابعه
 • ايجاد پايگاه تخصصي در حوزه موضوعات مورد تحقيق در پژوهشکده
 • انجام ساير امور مربوط و مرتبط با تشخيص مقام مافوق

فرمهای مربوطه:

درخواست آمفی تئاتر

درخواست پرینت

قالب فارسی پوستر

قالب انگلیسی پوستر