چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
تاریخ: 1395/10/01 نظرات: 0 نظر نمایش: 191 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

  

بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

 

آشنایی با مفاهیم پایه زیست فناوری به شکلی ساده و قابل درک و کاربرد تکنولوژی های نوین در استفاده از این فن آوری از اهداف بازدید های دانش آموزی از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی می باشد.

 

دکتر شهبازی که سرپرستی دو گروه بازدیدکنندگان را بر عهده داشت در ابتدا دانش آموزان را با عملکرد کلی محققان و بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آشنا نمود. در بخش تحقیقات کشت بافت و سلول دکتر شریعت پناهی و مهندس زهتابی با مثالی ساده و بیانی شیوا دانش آموزان را با اصول و فنون کشت بافت گیاهی و سلول آشنا نمودند و بازدیدکنندگان را با دستاوردهای اخیر این بخش نظیر تولید نهال های کشت بافتی رقم خرمای مجول، و ارقام پسته UCB1 آشنا نمودند. در ادامه در بخش تحقیقات انتقال ژن از مطالب مهم این بخش نظیر روند دستیابی به برنج تراریخت و پنبه تراریخت به طور مفصل توسط دکتر محسن پور برای بازدیدکنندگان توضیحاتی ارائه شد. در بخش دیگر دکتر علیزاده محقق در امور نانو بیوتکنولوژی کشاورزی در بخش نانوتکنولوژی کشاورزی به شکلی ساده و قابل درک برای دانش آموزان مباحث نانو و نانو متریک را با ذکر مثال و به تصویر کشیدن توضیحات ارائه نمود و بازدیدکنندگان را با تجهیزات مدرن و میکروسکوپ های فوق پیشرفته این بخش تحقیقاتی آشنا نمود.

مرکز علمی- پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد  به منظور محیا نمودن شرایط و امكانات رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان به تناسب استعداد ها و علایق آنها و همچنین به جهت شناسایی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعداد ها و پرورش خلاقیت های فردی و گروهی، در طول سال میزبان بازدید های علمی دانش آموزان از بخش های تحقیقاتی شش گانه و گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین آنان می باشد.

عکس: سینا معتمدراد

اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها 

 

کد: 3505
گروه: اخبار
نویسنده خبر: مدیر سایت
 
تصاویر مرتبط
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • بازدید دانش آموزان مدرسه رشد نو از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت