چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
تاریخچه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
  • تاریخچه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
    پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و به موجب مجوز شماره 1197/22 مورخ 27/03/1379شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و طبق مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط زیر نظر هیات امنای مستقل اداره می شود.
مدیریت های منطقه ای وابسته

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران | عضویت در خبرنامه

پست الکترونیک
دسترسی به سرویس ایمیل
http://mail.abrii.ac.ir

اتوماسیون اداری
دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری
دبیرخانه
سامانه مدیریت فرآیندهای پژوهشی
دسترسی به سیستم فرآیندها، تکمیل فرم های کاری