چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
معرفی مدیریت
ریاست بخش تحقیقاتی نانو تکنولوژی کشاورزی-پژوهشگر-عضو هيات علمي
لیلا مامنی
ایمیل: leila.mamani@abrii.ac.ir
تلفن داخلی: 298
کمينه
بخش تحقیقاتی نانو تکنولوژی کشاورزی
 نیروی انسانی
 مقالات
 طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
 پایان نامه ها

رییس بخش :

لیلا مامنی

-کاربرد نانوتکنولوژی در بخش های مختلف کشاورزی

سال تاسیس 1383

نانو تکنولوژی یکی از فناوریهای نوین است که با توجه به چند وجهی بودن آن،حوزه های علمی مختلف را همگرا نموده  و آنها را در خدمت توسعه بخش کشاورزی قرار می دهد.نانوتکنولوژی کاربرد علوم نانو در طیف وسیعی از علوم و فناوریهای نوین در تولید مولکولی و یا ساخت اتم به اتم ،مولکول به مولکول توسط مثلاً روبات های برنامه ریزی شده در مقیاس نانومتریک است.ابعاد نانومتریک اندازه ای درحدود قطر چند اتم دارد و ساختارهایی با این ابعاد دارای دمای ذوب ،رفتار مغناطیسی و بار الکتریکی و حتی رنگی متفاوت از ساختارهای غیرنانو خواهند بود ،بدون اینکه این مواد دچار تغییر شیمیایی شده باشند.معنای این عبارت آن است که با کنترل مواد در مقیاس مولکولی و استفاده ازساختارهای نانومواد می توان به محصولاتی  دست یافت که دستیابی به آنها به هیچ روش دیگری ممکن نیست.هدف از تشکیل این بخش تهیه و متمرکز نمودن امکانات و تجهیزات مرتبط بانانوتکنولوژی درقالب یک بخش تحقیقاتی به منظور توسعه هدفمند پژوهش های مربوط به این فناوری در جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی توام در راستای اهداف و برنامه های ستاد ویژه نانو خواهد بود.هم اکنون در کشور پژوهش های بنیادی در  حیطه نانو تکنولوژی در حال انجام است،می توان با انجام پژوهش های کاربردی در این زمینه ،محصولات ارزشمند و بدون جایگزین موثری را انجام داده و برای استفاده عموم معرفی نمود.محصولات ،دانش و فناوری به دست آمده از این پژوهش ها می تواند به تقویت بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری برروی آنها و در نهایت ،پیشرفت کشور در عرصه فناوری نانو منجر گردد.

 

به منظور بهره برداري از فرصت ها و ظرفيت هاي فناوري نانو در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي، بخش تحقيقات نانوتكنولوژي پژوهشكده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران درسال 1388 داير گرديد. آزمايشگاه اصلي بخش در فضايي به مساحت 115 متر مربع و مجهز به دستگاههاي پيشرفته مرتبط با مطالعات در مقياس نانو شكل گرفته است. اين آزمايشگاه عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو كشور بوده و اولين آزمايشگاه با محوريت نانوتكنولوژي كشاورزي در كشور مي باشد. میکروسکوپ های پروبی روبشی (AFM, EC-STM, SNOM)، Confocal Microscope، Micro Manipulator، Cell Cut& Cell Manipulator، Particle Size Analyzer and Zeta potential، Epi Fluorescence Microscope، Electrospinning، و Viscometerاز جمله دستگاه ها و تجهيزات موجود در آزمایشگاه و ارائه کننده خدمات آزمایشگاهی هستند. 

اولویت های موضوعات پژوهشی در تحقیقات کاربردی
•    بهره وری پایین مواد شیمیایی (کودها ، سموم ، مکمل های غذایی، ...)
•    آب مورد استفاده در بخش کشاورزی
•    بیماری های دامی و گیاهی (بهداشت و درمان)
•    ضایعات پس از برداشت
•    تنش های غیرزنده (شوری، خشکی،سرما، گرما، فلزات سنگین، ...)
زمينه هاي فعاليت
    انجام پژوهش های مرتبط با توليد و استفاده از نانومواد و نانوساختارها؛
    انجام پژوهش براي ساخت نانوبیوسنسور مبتنی برDNA، RNA، پروتئين‌ها و متابوليت‌ها؛
    بهينه‌سازي روش‌هاي انتقال ژن با رویکردهای نانوتكنولوژي؛
    انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي بر روي ماكرومولكول‌هاي نانوساختار و خوداسمبل؛
    انجام پژوهش بر روي ساخت نانو-وسايل مبتني بر DNA؛
    انجام پژوهش بر روي نانوفيلترها براي كاربردهاي غذايي و محيط زيست؛
    استفاده از رویکردهای نانوفناوری در سموم و کودهاي پرمصرف بخش کشاورزی؛
    استفاده از بيوماکرومولکول ها (پروتئين ها ،ويروسها،پلاسميدهاي نوترکيب، RNA،DNA) به عنوان حامل براي فرآورده هاي بيولوژيک وداروها